Wakacje z Błękitkiem

Autor:

Dla wszyst­kich dzie­ci spę­dza­ją­cych waka­cje nad morzem mamy dobrą wia­do­mość — może­cie spo­tkać się z Błękitkiem!
Poda­je­my ter­mi­ny i miej­sca spotkań:

 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Hel — 16:00
 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Jura­ta — 19:00
 • 19 lip­ca (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 17:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 21 lip­ca (wto­rek) — Miel­no — 17:00
 • 22 lip­ca (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 2 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 17:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastar­nia — 16:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jura­ta — 19:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 5 sierp­nia (śro­da) — Miel­no — 17:00
 • 6 sierp­nia (czwar­tek) — Łeba — 17:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 16:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 19:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 18 sierp­nia (wto­rek) — Jura­ta — 17:00
 • 19 sierp­nia (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 20 sierp­nia (czwar­tek) — Miel­no — 17:00

Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez stro­nę scenakulturalna.pl.

Zapra­sza­my serdecznie!