Terminy najbliższych spektakli:

Autor:

7 paź­dzier­nik Warszawa
23 paź­dzier­nik Warszawa
4 grud­nia Kielce
6 grud­nia Lublin
Infor­ma­cje o loka­li­za­cji gra­nia i bile­tach w zakład­ce „gdzie i kiedy”