Gdzie można zobaczyć Błękitka jeszcze przed wakacjami?

Autor:

13 maja sobo­ta Teatr Palladium
27 maja sobo­ta Teatr Palladium
2 czerw­ca pią­tek Teatr Palladium
3 czerw­ca sobo­ta Pik­nik dziel­ni­cy Bemowo
8 czerw­ca czwar­tek Białystok
25 czerw­ca nie­dzie­la Teatr Palladium
Ser­decz­nie zapraszamy!