Gdzie można zobaczyć Błękitka jeszcze przed wakacjami?

Autor:

13 maja sobo­ta Teatr Pal­la­dium
27 maja sobo­ta Teatr Pal­la­dium
2 czerw­ca pią­tek Teatr Pal­la­dium
3 czerw­ca sobo­ta Pik­nik dziel­ni­cy Bemo­wo
8 czerw­ca czwar­tek Bia­ły­stok
25 czerw­ca nie­dzie­la Teatr Pal­la­dium
Ser­decz­nie zapra­sza­my!